Photos

Viện trưởng Viện KHGDVN, GS.TS. Trần Công Phong phát biểu khai mạc Hội thảo

Phó Viện trưởng Viện KHGDVN, PGS.TS. Lê Anh Vinh trình bày tham luận “Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0”

PGS.TS. Hoàng Xuân Long–Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN – trình bày tham luận “Tác động của CMCN 4.0 đến giáo dục Việt Nam”

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến trình bày tham luận “Kịch bản nào cho giáo dục Việt Nam trước những thách thức của CMCN 4.0”

Viện trưởng Viện KHGDVN, GS.TS. Trần Công Phong trình bày tham luận “Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh CMCN 4.0”

Tiến sĩ Gu Saw Lan – Bộ Giáo dục Malaysia - trình bày tham luận “Chiến lược và kế hoach trong quá trình chuyển đổi giáo dục”

Tiến sĩ Roger.Y.Chao.JR – Philipinnes - trình bày tham luận “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cải cách giáo dục ở Philippine: kế hoạch và chiến lược phát triển”

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức Hội thảo

GS.TS. Nguyễn Lộc, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành

TS. Roger Chao Jr., Chuyên gia Trung tâm quốc tế về đổi mới giáo dục đại học, UNESCO

Các học viên lớp Tập huấn về Lập kế hoạch chiến lược phát triển cơ sở giáo dục đại học tham gia thảo luận tại chỗ

TS. Gu Saw Lan – Trưởng phòng Mạng lưới và Hợp tác quốc tế - Viện Aminuddin Baki, Bộ Giáo dục Malaysia

Không khí lớp tập huấn Xây dựng chiến lược và kế hoạch giáo dục cấp quốc gia và địa phương

TS. Trịnh Quang Khải, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển trao đổi về
kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển của Trường Đại học Giao thông Vận tải

PGS.TS. Trần Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện KHGDVN dẫn đầu đoàn đại biểu
làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường TH School

Đại diện Trường TH School giới thiệu về kế hoạch xây dựng một trường chất lượng cao